top of page

Minnesund

Velhus

INFORMASJON OM MINNESUND VELHUS

10. september 2017 ble det enstemmig vedtatt i kommunestyret at Minnesund Vel skal få leie den gamle Esso-stasjonen på Minnesund vederlagsfritt i 30 år. Lokalene, som opprinnelig var en bensinstasjon, har blant annet blitt brukt av vegvesenet i forbindelse med utbygging av E6.

 

Nå har vi  pusset opp lokalet og gjort det om til et velhus

med flere bruksmuligheter for befolkningen på Minnesund.

Les mer om saken i EuB her: 

http://www.eub.no/nyheter/tidligere-bensinstasjon-blir-velhus

PRISER
gjeldende fom. 01.02.2024

Leie fra fredag til søndag: 

 

Leie fra lørdag til søndag:

 

Leie lørdag eller søndag:

 

Leie fredag:

 

Leie bevegelig helligdag, pris per dag:

Leie 1 dag, mandag-torsdag:

 

Leie 1 dag, mandag - torsdag, større arrangement:                                   

Leie til minnesamvær:

Leie til møter, lag og foreninger:

Tillegg for leie av lydanlegg og projektor:

Leie av 1 sal

kr. 3.400,-

kr. 3.000,-

kr. 2.400,-

kr. 1.000,-

kr. 2.400,-

kr.  800,-

kr. 1.100,-

kr. 1.600,-

pris etter avtale

kr.  500,-

Leie av begge

salene

kr. 4.000,-

kr.3.700,-

kr.3.000,-

kr.1.500,-

kr.3.000,-

kr.1.300,-

kr.1.600,-

20% rabatt for medlemmer av Minnesund vel på leiepriser fra fredag til søndag. Kontingenten må være betalt før/på forfall gjeldende år for å få rabatten. 

NB! Vask er ikke inkludert i prisen. Vask må besørges av leietager

Prisene gjelder fom. 01.02.2024.

UTLEIE

Velhuset er mulig å leie til arrangementer som bryllup, konfirmasjoner osv.

Foreløpig er det plass til ca. 80 spisegjester.

Klikk på linken nedenfor for å komme til kontaktskjema og kalender. 

bottom of page