Nytt fra Tur- og Arrangementskomiteen:

Her kommer informasjon fra Tur- og arrangementskomiteen..