top of page

Om Minnesund

Minnesund er et tettsted nord i Eidsvoll kommune i Akershus. Det ligger i sørenden av Mjøsa, der hvor innsjøen renner ut i elva Vorma. Langset ligger på østsiden og er en del av Minnesund. 

Tettstedet er et gammelt sundsted (ferjested), og var tidligere et viktig kommunikasjonssentrum med stor skipsfart på Mjøsa. Da hovedbanen ble åpnet mellom Oslo og Eidsvoll i 1854, utgjorde skipsfarten utgjorde en forlengelse av denne.

 

Minnesund har navnet sitt fra gården Minne, av norrønt Minni, som betyr munning', fordi gården ligger ved Mjøsas utløp i Vorma. 

 

Da Hedemarksbanen mellom Eidsvoll og Hamar ble fullført i 1880, ble Minne stasjon opprettet på tettstedet. I 1919 ble navnet endret til Minnesund av NSB for å  unngå navneforvirring med Minde stasjon utenfor Bergen. Togstasjonen er i dag nedlagt.

I dag er stedet kjent for sine mange bruer: Jernbanebrua ble åpnet i 1880 som en del av Hedmarksbanen mellom Eidsvoll og Hamar. Langsetbrua (tidligere Minnesund bru) fra 1959 blir i dag omtalt som gamlebrua. I 1994 ble nye Minnesund bru ferdigstilt for E6-traséen i forbindelse med OL på Lillehammer. Den ble senere utvidet til fire felter. Enda en bru er under planlegging. Det skal bygges en dobbel jernbanebru som skal stå ferdig i 2023.

Langset skole er en barneskole med ca. 145 elever. Skolen fikk nytt bygg i 2015, med god kapasitet for både nåværenede og fremtidige elever, samt et flott idrettsanlegg. Anlegget omfatter fotballbane med kunstgress, 100-meter løpebane med kunstdekke, lengde- og høydegrop, samt BMX-bane for sykler. 

Minnesund.

Flyfoto av Minnesund av Erlend Bjørtvedt

Langset

Bru

Foto: Viggo Tangerud

bottom of page