Styret 2019

Tittel
Navn
E-post
Telefonnummer
Tid
1. Styreleder
Ingunn Helgesen Sørlie
917 98 050
2 år
2. Nestleder
Kai Hoksvold
kairo337@gmail.com
458 65 599
1 år
3. Sekretær
Marte Svestad
martesvestad@hotmail.com
952 89 302
1 år
4. Kasserer
Kjell Sandholt
ksandh@online.no
907 22 577
1 år
5. Styremedlem
Håvard Tande
906 46 363
2 år
6. Styremedlem
Gørill Tidem
905 35 234
2 år
7. Styremedlem
Bente Sandholt
bente.sandholt@gmail.com
954 43 136
2 år
8. Vara
Franciska Vigstad
950 66 256
2 år

Revisorer

Tur- og arrangementskomiteen

Plankomiteen

Valgkomiteen