top of page

Ny Jernbanetrasè

 

På denne siden vil det bli informasjon om den nye jernbanetraseen mellom Kommesrud og Langset.

Som sikkert mange kjenner til har Jernbaneverket laget  en  plan for plassering av den nye dobbeltsporede jernbanen fra Eidsvoll og nordover. 

Det samme har Norsk Bane gjort for strekningen Kommesrud-Langset.

Minnesund Vel er involvert i saken og vil gjøre sitt beste for at det beste alternativ blir valgt.

Her følger noen kart, og korrespondanse.

Kartskisser fra Norsk Bane: Se brev fra Norsk Bane til Glomma og Vorma elvelag litt lenger ned for forklaring på de 9 numrerte punkter.

Langset-Minnesund Nord

Minnesund Nord-Kråkvål

Kråkvål-Dytterud

Dytterud-Julsrudevja

Julsrudevja-Kommesrud

 

Jernbaneverkets siste forslag til trasè.

Kommesrud-Kråkvål

Kråkvål-Minnesund

 

Brev til Jernbaneverket fra Glomma og Vorma elvelag.  Les her:

 

Brev fra Norsk Bane til Glomma og Vorma elvelag.

Les her:

 

Jernbaneverket har også fyldig info om sin plan.

Les mer her:

bottom of page