top of page
  • Writer's pictureMinnesund vel

Velkommen til årsmøte i kveld, 07.09. kl.19:00

Styret i Minnesund vel ønsker velkommen til årsmøte i kveld, på velhuset kl.19:00. Valgkomitéens innstilling ligger ute under årets referater, hvis du ønsker å se på den før du møter opp.

3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page