top of page
  • Writer's pictureMinnesund vel

Velkommen til årets første quiz på Minnesund Velhus

Fredag 18.februar arrangerer vi igjen quiz på Minnesund velhus. Quizen starter kl.19:30, men vi er klare til å ta imot dere fra kl.18:30. Hjertelig velkommen!

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page