top of page
  • Writer's pictureMinnesund vel

Quiz på Minnesund Velhus fredag 25.mars kl.19:30

Fredag 25.mars arrangerer vi igjen quiz på Minnesund velhus. Quizen starter kl.19:30, men vi er klare til å ta imot dere fra kl.18:30. Hjertelig velkommen!


52 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page