• Minnesund vel

Ny Dato for Årsmøtet 2021 er satt til 24.03.2021.

Ny dato for årsmøte i Minnesund Vel er satt til onsdag 24.03.2021 kl.19:00.

Det tas forbehold om gjennomføring i f.t. smittevernhensyn.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Årsmøtet utsatt grunnet korona-restriksjoner

Årsmøte i Minnesund Vel er foreløpig utsatt til mars pga. korona-restriksjoner. Med de reglene som er per nå, så er det ikke gjennomførbart. Ny dato vil komme så fort dette er klart.