top of page
  • Writer's pictureMinnesund vel

Utsatt Årsmøte avholdes 07.09.2021

Dato for årets utsatte årsmøte er satt til tirsdag 07.september kl.19:00. Møtet avholdes på velhuset. Datoen for årsmøtet er annonsert i Eidsvold Blad, der fristen for å melde inn saker ble satt til 25.08.21.

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page