• Minnesund vel

Innkalling til årsmøte Minnesund vel 25.02.2020

Årsmøte i Minnesund Vel blir tirsdag 25.02.2020 kl.19:00. Saker til årsmøte må sendes styret innen 10.02.2020, på e-post eller per post til Minnesund Vel v/Marte Svestad, Bjørnstadgutua 15, 2092 Minnesund. Det vil bli enkel servering. Velkommen!

Håper vi ses! #MinnesundVel #Velhuset #Minnesund

31 views0 comments

Vår adresse

Minnesund Vel

2092 Minnesund

Org.nr.: 998 78 2074

Kontakt oss

Følg oss

  • Facebook Reflection

© 2018 Minnesund Vel