• Minnesund vel

Innkalling til årsmøte Minnesund vel 25.02.2020

Årsmøte i Minnesund Vel blir tirsdag 25.02.2020 kl.19:00. Saker til årsmøte må sendes styret innen 10.02.2020, på e-post eller per post til Minnesund Vel v/Marte Svestad, Bjørnstadgutua 15, 2092 Minnesund. Det vil bli enkel servering. Velkommen!

Håper vi ses! #MinnesundVel #Velhuset #Minnesund

45 views0 comments

Recent Posts

See All

Årsmøtet utsatt grunnet korona-restriksjoner

Årsmøte i Minnesund Vel er foreløpig utsatt til mars pga. korona-restriksjoner. Med de reglene som er per nå, så er det ikke gjennomførbart. Ny dato vil komme så fort dette er klart.