top of page
  • Writer's pictureMinnesund vel

Innkalling til årsmøte Minnesund vel 25.02.2020

Årsmøte i Minnesund Vel blir tirsdag 25.02.2020 kl.19:00. Saker til årsmøte må sendes styret innen 10.02.2020, på e-post eller per post til Minnesund Vel v/Marte Svestad, Bjørnstadgutua 15, 2092 Minnesund. Det vil bli enkel servering. Velkommen!

51 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page