• Minnesund vel

Årsmøtet utsatt grunnet korona-restriksjoner

Updated: Feb 1

Årsmøte i Minnesund Vel er foreløpig utsatt til mars pga. korona-restriksjoner.

Med de reglene som er per nå, så er det ikke gjennomførbart. Ny dato vil komme

så fort dette er klart.

8 views0 comments

Recent Posts

See All