top of page
  • Writer's pictureMinnesund vel

Årsmøtet utsatt grunnet korona-restriksjoner

Updated: Feb 1, 2021

Årsmøte i Minnesund Vel er foreløpig utsatt til mars pga. korona-restriksjoner.

Med de reglene som er per nå, så er det ikke gjennomførbart. Ny dato vil komme

så fort dette er klart.

10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page