• Minnesund vel

Årsmøtet utsatt grunnet korona-restriksjoner

Updated: Feb 1

Årsmøte i Minnesund Vel er foreløpig utsatt til mars pga. korona-restriksjoner.

Med de reglene som er per nå, så er det ikke gjennomførbart. Ny dato vil komme

så fort dette er klart.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Velkommen til årsmøte i kveld, 07.09. kl.19:00

Styret i Minnesund vel ønsker velkommen til årsmøte i kveld, på velhuset kl.19:00. Valgkomitéens innstilling ligger ute under årets referater, hvis du ønsker å se på den før du møter opp.

Dugnad 31.08.2021

Det blir dugnad på turstiene i Nabbeområdet i morgen, tirsdag 31.08.2021 kl.18:00. Oppmøte på velhuset for fordeling av arbeidsoppgaver. Her er det bare å møte opp! Ta gjerne med kantklipper eller dr